KONTAKT

DANE KONTAKTOWE

Medical Continence Centers S.A.
Biuro Zarządu
ul. Hajoty 49
01-821 Warszawa
Tel. 22 279 49 00 (sekretariat)
Tel. 22 279 49 02

Zagadnienia związane z działalnością spółki MCC, w tym inwestycje i plany rozwojowe:
e-mail: zarzad@centrumkontynencji.pl

Pozostałe zagadnienia:
e-mail: biuro@centrumkontynencji.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres:
e-mail: iod@centrumkontynencji.pl
ul. Hajoty 49
01-821 Warszawa
Z nagłówkiem: "Inspektor Ochrony Danych".

MEDICAL CONTINENCE CENTERS S.A.
REGON: 380961096
NIP: 1182178631
KRS: 0000743658
TEL.: +48 22 279 49 02
Kapitał zakładowy: 200 000 zł (opłacony w całości); Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział KRS

STATUT SPÓŁKI